In de maand november zijn 24 zakken zwerfvuil verzameld.