Het gaat niet goed met het klimaat. Temperaturen stijgen en de gevolgen zijn overal zichtbaar, ook in Nederland. We hadden nog nooit een zomer die zo warm was. Iedereen voelt aan dat dit niet de goede kant op gaat en dat we iets moeten doen.

De PvdA Geldrop-Mierlo vraagt volgende week in de gemeenteraad steun voor hun voorstel om de gemeente te laten uitzoeken hoe we ervoor gaan zorgen dat iedereen die wil, zeker kan meedoen aan het klimaatneutraal maken van onze gemeente. Ook mensen die minder te besteden hebben.

Er worden in Nederland allerlei maatregelen genomen om de veranderingen tegen te gaan. Zo moeten op termijn alle woningen van het gas af, ondertussen gaan in januari de gasprijzen omhoog. Extra isoleren betekent flinke kosten voor huiseigenaren en huurverhogingen. Dit raakt met name slecht geïsoleerde huizen, waar de energierekening voor de inwoners vaak al een grote hap uit hun inkomen is. Daarnaast is het vaak niet duidelijk of die investeringen nog wel terug verdiend worden met lagere energiekosten.

Mensen lopen dus lang niet altijd warm voor duurzaamheid. Toch is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat er wat gebeurt. Daarvoor is draagvlak nodig.

Dorien te Dorsthorst van de PvdA Geldrop-Mierlo zegt: “Onze gemeente heeft het ambitieuze doel om klimaatneutraal te worden. Dat is ook belangrijk. Het is nog niet duidelijk hoe de gemeente dat wil gaan bereiken en al helemaal niet hoe alle huishoudens hieraan kunnen meedoen. Deze verandering kost natuurlijk geld. Ik vind het belangrijk dat ook mensen met een kleine portemonnee hieraan deel kunnen nemen zonder in financiële problemen te komen. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen zeker mee kan doen met deze veranderingen.”

Om op een verantwoorde manier te werken aan duurzaamheid is onderzoek nodig naar de mogelijkheid om alle huishoudens te kunnen laten meedoen. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheidsleningen, subsidies en inzet van energiecoaches.