Nieuws van de gemeente

De gemeenteraad heeft aan het college gevraagd om een discussienota voor te leggen over vuurwerk, waarbij ook de mening van organisaties en inwoners wordt betrokken. De gemeente is benieuwd wat u van vuurwerk vindt en hoopt dat u de enquête over vuurwerk wilt invullen.

Enquête
In de enquête wordt gevraagd hoe u denkt over het invoeren van een algeheel vuurwerkverbod, het aanwijzen van (vrijwillige) vuurwerkzones, afsteektijden en het organiseren van een centrale vuurwerkshow.

Vul de enquête in (externe website).

Aanleiding
De afgelopen maanden is er landelijk een discussie ontstaan over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. Net voor de zomervakantie is er door de Tweede Kamer gesproken over vuurwerk en het eventueel aanpassen van wet- en regelgeving. Er wordt gedacht aan een wetswijziging, waardoor gemeenten bevoegd zijn om de hele gemeente vuurwerkvrij te maken.